Our website representing Llangan Community Council, the Llangan, Treoes, St Mary Hill and Ruthin communities and the surrounding area

Welsh Language

Llangan Community Council’s Welsh Language Policy – Polisi Cymraeg Cyngor Cymuned Llangan

The Community Council will, to the best of its ability, treat the Welsh and English languages on the basis of equality. With all those with whom we work and represent we welcome dealings in either Welsh or English and we respect the right of our customers to communicate with us in their language of choice. Our policy is explained below.

Bydd y Cyngor Cymuned, hyd eithaf ei allu, yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb. Gyda phawb yr ydym yn gweithio ac yn eu cynrychioli, rydym yn croesawu delio naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg ac rydym yn parchu hawl ein cwsmeriaid i gyfathrebu â ni yn eu dewis iaith. Esbonnir ein polisi isod.Comments are closed.